Usługi dla Twojej firmy Ulotka Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Tworzymy raporty audytorskie dla małych firm i dużych, złożonych podmiotów. Zapewniamy doradztwo w obszarze zidentyfikowanego w firmie ryzyka. Wspieramy naszych klientów w optymalizacji ich przedsiębiorstw. Doradzamy w obszarach podatków, księgowości i finansów. Dostarczamy analiz i ocen w ważnych dla firmy momentach, jak inwestycje, przejęcia czy znaczące zakupy. Wykonywane przez nas przeglądy i analizy, opatrzone podpisem biegłego, wzmacniają wiarygodność naszych klientów w oczach ich kontrahentów.


Audyt Finansowy Ulotka Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Burnos Audit prowadzi badania audytorskie na najwyższym poziomie. Dostarczamy jednostkom objętym obowiązkiem audytu oraz wszystkim innym zainteresowanym podmiotom pełne i kompleksowe raporty z badania sprawozdań finansowych. Działając w oparciu o obowiązujące standardy zapewniamy potwierdzenie rzetelności oraz poprawności danych finansowych i majątkowych, przedstawianych przez firmę. Dzięki naszym badaniom podnosimy poziom wiarygodności naszych klientów i budujemy do nich zaufanie.


Badania Obowiązkowe Ulotka Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

 • Badania Jednostkowe i Skonsolidowane
  Nasza firma posiada doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych obejmujących spółki zagraniczne.
 • Badania informacji finansowej
  Posiadamy doświadczenie w weryfikacji raportów finansowych realizowanych projektów unijnych dla Komisji Europejskiej oraz instytucji krajowych.


Doradztwo w biznesie Ulotka Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

 • Konsultacje i doradztwo biznesowe
  Świadczone przez nas usługi audytorskie wykraczają poza formalne ramy badania. Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy biegłego oraz praktycznemu doświadczeniu biznesowemu, naszym klientom, staramy się doradzać w obszarach, o których wiemy, że wymagają wsparcia. Każdorazowo oferujemy konsultacje tematów „trudnych”. Wskazujemy zauważone problemy. Rekomendujemy rozwiązania, które pomogą usprawnić skuteczne działanie państwa firmy.
 • Przeglądy sprawozdań finansowych
  Burnos Audit przygotowuje rzetelne przeglądy sprawozdań finansowych każdego rodzaju podmiotów. Przegląd sporządzamy niezależnie od momentu roku bilansowego. Dostarczamy oceny danych finansowych za wybrany przez państwa okres. Raport z przeglądu może podnieść państwa wiarygodność w oczach kontrahentów czy instytucji finansowych albo upewnić, że firma działa prawidłowo.
 • Przygotowanie raportów finansowych
  Na rzecz naszych klientów opracowujemy kompleksowe raporty finansowe. Przygotowanie raportu przez biegłych Burnos Audit to gwarancja ich zgodności ze standardami badania audytowego. Dzięki temu zyskują państwo dokument zoptymalizowany i przyjazny dla odbiorców. Nasze raporty finansowe, to znaczące wsparcie dla działów księgowości.


Audyt podatkowy Ulotka Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Audyt podatkowy prowadzony przez naszych biegłych, to gwarancja prawidłowego rozliczenia z fiskusem i mniejsze ryzyko sporu w przypadku kontroli. Badamy prawidłowość rozliczeń VAT, PIT i CIT. Doradzamy właściwe formy opodatkowania. Sprawdzamy salda rozliczeń z urzędem skarbowym. Audyt podatkowy to minimalizacja ryzyka związanego z nałożeniem kar przez fiskusa.


Audyt selektywny

Dla naszych klientów wykonujemy badania wybranych obszarów sprawozdawczości finansowej. Poddajemy weryfikacji i ocenie procedury inwentaryzacyjne. Oceniamy stosowane zasady wyceny środków trwałych, zapasów, należności i innych składników aktywów przedsiębiorstwa. Prześwietlamy zasady systemu rozliczania kosztów, prawidłowości rozliczania umów leasingowych.