Członkowie Zarządu Firmy

1aa

Krzysztof Burnos

Prezes Zarządu

biegły rewident, posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie. W przeszłości Przewodniczący Komitetu Audytu spółki Magellan. Sprawował stanowiska głównego księgowego i kontrolera finansowego. Pełnił i pełni ważne funkcje w samorządzie biegłych rewidentów. Komentator i ekspert Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej i Pulsu Biznesu w zakresie rachunkowości oraz sprawozdawczości.

2a

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Wiceprezes Zarządu

biegła rewident, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w audycie. Autorka podręczników dla biegłych rewidentów z zakresu audytu. Ekspert z dziedziny rachunkowości i prawa podatkowego oraz standardów badania. Członek komisji KRBR ds. etyki biegłych rewidentów. Na zlecenie Krajowej Komisji Nadzoru KIBR weryfikuje jakość badań sprawozdań finansowych w Polsce innych firm audytorskich.