BURNOS AUDIT to zespół biegłych rewidentów i doradców biznesowych. Wspieramy stabilny rozwój firm i przedsiębiorstw naszych Klientów. Pracujemy na rzecz podniesienia ich wiarygodności. Nasze usługi audytorskie i doradcze służą zwiększeniu zaufania do naszych Klientów w ich środowisku biznesowym i społecznym. Naszą misją jest zwiększanie potencjału obsługiwanych przez nas podmiotów.

Naszą siłą są specjaliści o najwyższych kompetencjach. Biegli rewidenci BURNOS AUDIT posiadają doświadczenie zdobyte w pracy na kierowniczych stanowiskach w działach finansowo-księgowych oraz w firmach audytorskich. Stosowane modele badania, wspierane szeroką znajomością biznesu, wykraczają daleko poza schematyczną analizę dokumentów.

BURNOS AUDIT prowadzi badania audytorskie i świadczy usługi doradcze dla szerokiej grupy podmiotów. Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. Kilkanaście lat pracy audytorskiej zaowocowało m.in. badaniami dla firm z sektorów utylizacji odpadów, usług informatycznych, obrotu wierzytelnościami, produkcji aparatury medycznej, produkcji filmowej, usług budowlanych, usług drukarskich, dystrybucji leków, przemysłu włókienniczego, finansów, usług medycznych.